Tryck på den del av huset i planritningen du vill se kort på.